Firma CHEMEKO działa przy zakładach ANWIL we Włocławku, zajmuje się opracowaniami technologicznymi oraz prawno-ekologicznymi. Wypełnia również swego rodzaju misyjny program edukacyjny w środowisku polegający na szkoleniu w dziedzinie ekologicznej. Czyni to z dużym nakładem zaangażowania. Na spotkaniu 24 stycznia 2012 prezentowałem ok. dwugodzinny program chemicznych demonstracji. Na życzenie kilku uczestników załączam krótki program

 

Wprowadzenie w podstawowe pojęcia kwasów, zasad, wskaźników. Wskaźniki: „kap” i fenoloftaleina.

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/kolory.htm

Opis rysunkowy problemu stechiometrii reakcji zobojętnienia (w którym naczyniu była fenoloftaleina, a w którym NaOH?), doświadczenie o zaskakującym przebiegu.

Chemiczna zabawka: „znikający atrament” – wykrywanie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla (każdy uczestnik otrzymał próbkę do późniejszego wykorzystania).  Nieco długie, ale myślę, że dydaktycznie przydatne dla młodzieży; na dodatek z zagadką. http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/fenoloftaleina 

 

Otrzymywanie i właściwości tlenu (z wody utlenionej zalkalizowanej sodą, kataliza nadmanganianem)

Pomiar zawartości tlenu w powietrzu kłębkiem waty stalowej zwilżonym rozc. kwasem octowym i solą

 

Otrzymywanie i właściwości wodoru (z Al i NaOH), pokaz fruwającego balonika z cienkiej torebki foliowej, ważenie gazowego wodoru, gwizdek zasilany wodorem

 

Otrzymywanie i właściwości dwutlenku węgla (ważymy ten gaz - waga elektryczna z działką 10 mg), gwizdek zasilany dwutlenkiem węgla, popijanie gazowego CO2 z kubeczka, pokaz gaszenia świeczki.

 

Eksplozja mieszaniny metanu z tlenem (głośna ale bezpieczna, w butelce plastikowej - ilustracja zagrożenia gazem ziemnym w naszych mieszkaniach). Niestety, Ochrona budynku kategorycznie zakazała tego pokazu; odsyłam zatem do nagrania:

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/Raszkfragm_.mp3    zaczerpniętego z: http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/wybuchy.htm  

 

Elektrolityczne otrzymywanie mieszaniny piorunującej (elektrolizer ze strzykawki i gwoździ; elektrody stalowe, elektrolit – wodny roztwór Na2CO3 lub NaOH. Piana wytworzona w probówce z dodatkiem Kokosalu)

 

Skraplanie i paramagnetyzm ciekłego tlenu (zrezygnowano z powodu nieczynnej instalacji skraplania azotu)

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/cieklytlen.htm   

 

Chemiczny światłomierz (aktynometr Parkera). Pokaz chemicznych skutków działania światła. Każdy uczestnik otrzymał próbkę odczynników do późniejszego wykorzystania

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/aktynometr.htm

 

Pokaz funkcjonowania „żywego ogniwa” – zasada pracy ogniw. Dwie osoby trzymają w ustach kawałki metali (wstążka magnezowa, moneta miedziana, zwarte mikroamperomierzem). Dlaczego prąd nie płynie? Opis zasady elektroneutralności w elektrochemii, konieczność zwarcia obwodu jonowego zwilżonymi dłońmi

 

Pokaz trudności w skonstruowaniu sprawnego akumulatora (akumulator wodorowo-tlenowy i bromowo-cynkowy)

http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/akumulato.htm

 

Płynny silnik elektrochemiczno-magnetohydrodynamiczny (elektroliza roztworu siarczanu miedzi w polu magnetycznym). Zasada wykorzystana była w fabule filmu: Polowanie na Czerwony Październik http://www.youtube.com/watch?v=SrLPG1JFqdA

Tomasz Pluciński
nowy adres:  tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

F strona główna