50 ROCZNICA...

WSZYSTKIE CZASOPISMA MUSIAŁY WTEDY POSTĄPIĆ PODOBNIE, JAK "PROBLEMY". JEDYNIE "TYGODNIK POWSZECHNY" ODMÓWIŁ TAKIEGO NEKROLOGU. BYŁO TO BEZPOŚREDNIM POWODEM ZAMKNIĘCIA PISMA...

A KATOWICE ZOSTAŁY PRZEMIANOWANE NA:  STALINOGRÓD...

DALEJ:
 - odezwa KC KPZR
 - ciąg dalszy odezwy
 - odezwa PZPR

(darujmy sobie utwory literackie znanych dziś pisarzy...)

LINKI
http://www.polskaludowa.com archiwum dokumentów, nagrań, ciekawostek
http://www.komunizm.px.pl/index.html  archiwum dokumentów, nagrań, ciekawostek (nowy link)
http://www.ipn.gov.pl/ Instytut Pamięci Narodowej
http://www.pk.bezuprzedzen.pl/index_linki.shtml  propaganda komunistyczna (strona linkowa)

 

Tomasz Pluciński
nowy adres:  tomasz.plucinski@ug.edu.pl 

F strona główna